top of page

Algemene voorwaarden Zen by Water

Dank je wel voor het maken van een afspraak bij Zen by Water. We willen ervoor zorgen dat je massage-ervaring soepel en ontspannend verloopt. Door een afspraak te maken, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

 1. Bij het maken van een afspraak vragen we naar je naam, contactgegevens en facturatieadres. Anonimiteit wordt niet geaccepteerd.

 2. Voorafgaand aan je eerste behandeling voeren we een kort intakegesprek om relevante medische informatie te verzamelen, waarvan de juistheid jouw verantwoordelijkheid is.

 3. Alle verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.

 4. We stellen geen medische diagnoses; bij twijfel kan de behandeling worden geweigerd.

 5. Massages zijn niet toegestaan bij koorts, griep, steenpuisten, acute blessures, hoge bloeddruk of andere ziektes zonder voorafgaand advies van een arts.

 6. Bij massages aan huis kunnen onze therapeuten tot 10 minuten voor of na de afgesproken tijd arriveren, afhankelijk van het verkeer.

 7. Klanten dienen wijzigingen in hun situatie tijdig aan ons door te geven.

 8. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen moeten telefonisch plaatsvinden; andere methoden worden niet geaccepteerd.

 9. Betaling kan online, via overschrijving of contant in de praktijk. Facturen dienen binnen 14 dagen (particulieren) of 30 dagen (bedrijven) te worden voldaan.

 10. Niet tijdige betaling resulteert in rente en schadevergoeding volgens de wettelijke bepalingen. Zen by Water behoudt zich het recht voor verdere diensten op te schorten bij niet tijdige betaling.

 11. Cadeaubonnen en 10-beurtenkaarten zijn geldig tot de vervaldatum en kunnen alleen worden ingewisseld voor de vermelde behandeling.

 12. Zen by Water is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

 13. Erotische of sensuele massages worden niet aangeboden. Klanten die hierom vragen worden op een zwarte lijst geplaatst.

 14. Zen by Water behoudt zich het recht voor om personen te weigeren zonder opgaaf van reden.

 15. De nietigheid van een clausule tast de geldigheid van de overige clausules niet aan.

 16. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden vrijwaar je Zen by Water van aansprakelijkheid voor eventuele bijwerkingen van de massagebehandeling.

 17. Deze voorwaarden en informatie kunnen worden gewijzigd door Zen by Water.

 18. Voorwaarden van Promoties(*) Bij de algemene promotie is de korting alleen van toepassing bij de 1ste afspraak & maximaal 1 maal per persoon. Als één en dezelfde persoon meerdere malen lid wordt door zich meermaals in te schrijven wordt dit niet geaccepteerd & krijgt 1 keer deze korting. De algemene promotie mag niet gecombineerd worden met de maandelijkse promotie.

(**) Bij de Promotie van de maand geld dit alleen als de bestelling rechtstreeks geplaatst wordt via de website 'www.zenbywater.com', telefonisch of per mail in samenspraak met de verantwoordelijke zaakvoerder van 'Zen by Water' wordt goedgekeurd. 

Deze promotie geldt niet via andere externe promotie-platvormen

Belangrijke informatie:

Indien de mogelijkheid bestaat dat de behandeling niet zal helpen zal dit duidelijk worden gemaakt en zal u doorverwezen worden naar een medisch expert/geneesheer. De raad die zal gegeven worden mag worden opgevolgd, maar zal gebeuren volledig  uit vrije keuze. Dit zal niet weerhouden dat alles best nog door andere specialisten en experts wordt nagekeken en opgevolgd.

bottom of page